full

full
Published on:

30th Sep 2021

Marknadsstyrningen i välfärden och fackliga motståndsstrategier

Detta är poddversionen av ett samtal som ägde rum på Vänsterpartiets fackliga rikskonferens den 18-19 september i Stockholm. Efter 45 minuter blir det frågestund i seminariet.

Med införandet av New Public Management i välfärden har arbetslivet genomgått en förändring som medfört ökad kontroll och stress, samtidigt som personalens kunskap och professionskunnande nedvärderas. Vad händer med hemtjänstpersonals, lärares, sjuksköterskors och biståndshandläggares arbetsvillkor när elever och vårdbehövande betraktas som kunder? Hur arbetar vi fackligt på arbetsplatserna och i våra förbund för att skapa ett arbetsliv där verksamhetens utformning utgår från de sociala behoven och där dom anställdas yrkeskunskap får styra?

Deltagare: Åsa Plesner (tankesmedjan Balans), Zandra Michal (Kommunal), Roya Hakimnia (Socialistiska läkare), Tina Kenttä (Skolvänstern Göteborg, lärare). Modererat panelsamtal följs av diskussion i storgrupp (efter 45 minuter blir det frågestund). Moderator: Åsa Mattsson, Vänsterpartiets kommunikationsenhet.

Listen for free

Show artwork for Vänsterpartiets poddar

About the Podcast

Vänsterpartiets poddar
Här samlas alla podd-avsnitt som Vänsterpartiet publicerar
Här samlas alla de poddavsnitt och program som Vänsterpartiet producerar och publicerar.
Har du frågor eller funderingar? Maila podd@vansterpartiet.se.

About your host

Profile picture for Jenny Lindahl

Jenny Lindahl